Spektri politik

Spektri politik mundëson përcaktimin e orientimit të përgjithshëm politik të personave që testohen. Funksionon në atë mënyrë që jepet përgjigje në 60 pyetje, të ndara në 5 tërësi tematike.

Pyetjet e përcaktojnë orientimin e përgjithshëm të personit që testohet sipas dy bazave: i majtë/i djathtë dhe liridashës/autoritar. Orientimi i personit do të paraqitet pasi ai të japë përgjigje në të gjitha pyetjet e testit.

Избери јазик | Zgjidh gjuhën:
Македонски Shqip

Perceptimi për vetëveten dhe të tjerët

Identiteti im para së gjithash është i përcaktuar me gjuhën dhe kulturën e popullit tim.
Nëse vendi im nuk ka të drejtë, nuk do ta gëzojë përkrahjen time.
Grupi jonë etnik është më i mirë se të tjerët.
Gjuha e përbashkët nuk është e domosdoshme që një shoqëri të jetë kohezive.
Të gjithë duhet të ngrihen në këmbë kur interpretohet himni shtetëror.
Mbrojtja e të drejtave individuale të qytetarëve është më e rëndësishme se sa mbrojtja e interesave të bashkësisë etnike personale.
Objektet religjioze nuk duhet të shërbejnë për shënimin e territoreve.
Ligjet nacionale gjithmonë duhet të kenë prioritet mbi marrëveshjet ndërkombëtare.
Në interes të shtetit është që në politikën ndërkombëtare ai të jetë në anën e më të fortit.
Ndonjëherë është i arsyeshëm aksioni luftarak që nuk është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
Faqe 1 nga 6 E ardhshme